Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Rozvoj enironmentální výchovy a vzdělávání na škole

Jak podpořit EVVO na škole?

Gymnázium EDUCAnet Ostrava využilo Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a vytvořilo projekt Rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání na škole. Díky projektu jsme si koupili solární panel a vybavili učebnu přírodních věd. Realizace projektu sice není jednoduchá, ale získané vybavení, díky kterému můžeme realizovat zajímavou výuku, rozhodně stojí za to. Proto se chceme podělit o to, jak takový projekt vypadá. Co je naším hlavním cílem? Tedy čeho chceme v projektu dosáhnout? 

V rámci projektu vytváříme  výukový program EVVO, který umožní zavádět principy udržitelného rozvoje do praktického života žáků. Jeho téma zní „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie“.  Proto jsme v projektu koupili i praktickou pomůcku – solární panel – který máme na střeše školy a žáci sledují, jaký má solární panel výkon a jak lze pomoci sluneční energie ušetřit. Zároveň se praktickou cestou učí, jaké jsou výhody a nevýhody obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a sami navrhují další úsporná opatření v rámci školy i v rámci domácnosti (např. plastová okna atd.). Zároveň k výukovému programu vytváříme Metodiku EVVO na škole. Metodika bude sloužit  jako podklad při rozšiřování EVVO na škole.

Projekt je rozdělen na několik tzv. klíčových aktivit a v jejich rámci připravujeme pedagogy i prostředí pro rozšířenou výuku EVVO, dále pilotně ověřujeme nové materiály a chystáme se i inovovat ŠVP. Více informací o projektu a jeho výstupech lze nalézt na našich stránkách http://www.ostrava.educanet.cz/index.php?page=Content/view_item&view=204&menuitem=&menuitem=4307